Ledtråd 1: I en sådan är alla människor lika mycket värda.

Ledtråd 2: I en sådan ska alla människor ha lika rättigheter.

Ledtråd 3: I en sådan kan alla vara med och bestämma.

Rätt svar: demokrati