ADDITIONSTABELLERNA

Här kan du träna på additionstabellerna genom ett VATTENSKOTERSPEL!

Här kan du träna på additionstabellerna genom ett ALIENSPEL!

SUBTRAKTIONSTABELLERNA

Här kan du träna på subtraktionstabellerna genom ett ANKRACE!

Här kan du träna på subtraktionstabellerna genom ett VATTENSKOTERSPEL!

MULTIPLIKATIONSTABELLERNA

Här kan du träna på multiplikationstabellerna genom ett RACERBILSSPEL!

Här kan du träna på multiplikationstabellerna med ELEVSPEL!

Här kan du träna på multiplikationstabellerna med MULT!

Här kan du träna på multipolikationstabellerna med MATTEVA!

DIVISIONSTABELLERNA

Här kan du träna på divisionstabellerna genom ett RACERBILSSPEL!

Här kan du träna på divisionstabellerna med en egen häst i ett TRAVLOPP!

Här kan du träna på divisionstabellerna genom att delta i DRAGKAMP!

Här kan du träna på divisionstabellerna med MATTEBORGEN!

KLOCKAN

Här kan du träna på klockan genom ett GIRAFFERACE!

Här kan du träna på den DIGITALA KLOCKAN!

Här kan du träna på den ANALOGA KLOCKAN!

Matteboken

Träna på klockan.

”Talsorter”

”Likamedtecknets betydelse”

”Multiplikationstabellerna”

”Divisionstabellerna”

”kort division”

”Roten ur”

”Vad är en tiopotens?”

”Övningar kvadraten ur/potenser”

”Mattesvenne går igenom prefixen” (smart att kunna om du ska omvandla enheter)

”längdenheter”

”volymenheter”

”viktenheter”

”tidsenheter”

”Byta enhet”

”Enhetsomvandling”

Huvudräkning – strategier

MatteSvenne ekvationer level 1

Ekvationslösning level 1

Ekvationeslösning level 2

multiplikation med decimaltal

multiplikationstebellen 1-100

multiplikationstabellen (finns uppgifter hela vägen upp till tal där ena faktorn ä 100)