Motivering

Vi tycker att vi ska vinna eftersom

vi använder vår sida för att bli säkrare på nätet – i två lika viktiga avseenden:

  • SÄKRARE på att ANVÄNDA internet, d v s få kunskap om hur vi kan använda internet för att publicera vårt material. 

  • SÄKRARE på att VISTAS på internet, d v s att vi måste tänka efter hur vi ska förhålla oss på nätet när vi vistas på en plats där vi inte vet vilka alla är och ifrågasätta det vi läser eftersom allt inte behöver vara sant.