MÅL:

Kunna orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor (och kompass).

 

FRÅGESTÄLLNING:

Hur ser vår närmiljö ut?

UPPGIFT:

I olika vädersträck kan vi hitta olika platser i Ersmark. Var kommer du om du t.ex. går 5 minuter från skolan i sydostlig riktning? Vad hittar du 100 myrsteg från skolans ingång i västlig riktning? Om du springer 2 minuter med näsan mot norr, vad hittar du då?

Använd kompass för att ta reda på vad du hittar i de olika väderstrecken?