imageNär du träffar en person för första gången i verkligheten och ser vem som står framför dig – hur presenterar du dig då?Förnamn? Efternamn? Bild? Ålder? Adress? Bostdasort? Mailadress? MSN? Mobilnummer?

När du presenterar dig på nätet kommer många personer också träffa dig för första gången men du ser inte vilka…

Vad tycker du att viktigt att tänka på när du presenterar dig på nätet där okända människor kan läsa det du skriver?