• att publicera innehåll på internet.
  • att de lagar som gäller i samhället, gäller även på internet.
  • att värdera olika källor på internet när vi söker fakta.
  • att motivationen ökar när vi skriver för riktiga mottagare.
  • hur man skriver bra kommentarer.
  • att bedöma våra egna arbeten och med hjälp av andras bedömningar utveckla våra arbeten ytterligare.
  • att uttrycka oss så att andra förstår.
  • att spela in ljudfiler och publicera dessa på webbplatsen.
  • att göra filmer och publicera dessa.
  • att presentera oss själva på engelska.
  • mer om upphovsrättsfrågor.