Skolråd

Hej föräldrar! 

Torsdag den 9 maj kl 18.00-19.30 inbjuds representanterna till skolråd. 
Se bifogad fil för innehåll. 

Kom ihåg att skicka med era eventuella synpunkter och frågor med klassrepresentanterna. Hör med lärarna ifall ni inte vet vilka som är era representanter. 

Med vänlig hälsning
Eva Björk
Rektor Ersmarks skola