Mattemål

ADDITIONSTABELLERNA

Här kan du träna på additionstabellerna genom ett VATTENSKOTERSPEL!
Här kan du träna på additionstabellerna genom ett ALIENSPEL!

SUBTRAKTIONSTABELLERNA

Här kan du träna på subtraktionstabellerna genom ett ANKRACE!
Här kan du träna på subtraktionstabellerna genom ett VATTENSKOTERSPEL!

MULTIPLIKATIONSTABELLERNA

Här kan du träna på multiplikationstabellerna genom ett RACERBILSSPEL!
Här kan du träna på multiplikationstabellerna med ELEVSPEL!
Här kan du träna på multiplikationstabellerna med MULT!
Här kan du träna på multipolikationstabellerna med MATTEVA!
MULTITEST tabell 1-9 där du får 5 sekunders betänketid på varje uppgift!
MULTITEST tabell 1-9 där du får 3 sekunders betänketid på varje uppgift!
MULTITEST tabell 1-9 där du får 2 sekunders betänketid på varje uppgift!

DIVISIONSTABELLERNA

Här kan du träna på divisionstabellerna genom ett RACERBILSSPEL!
Här kan du träna på divisionstabellerna med en egen häst i ett TRAVLOPP!
Här kan du träna på divisionstabellerna genom att delta i DRAGKAMP!
Här kan du träna på divisionstabellerna med MATTEBORGEN!

KLOCKAN

Här kan du träna på klockan genom ett GIRAFFERACE!
Här kan du träna på den DIGITALA KLOCKAN!
Här kan du träna på den ANALOGA KLOCKAN!

UPPSTÄLLNINGAR

Här kan du titta på film om ADDITIONSUPPSTÄLLNING utan växlingar.
Här kan du titta på film om SUBTRAKTIONSUPPSTÄLLNING utan växlingar (level 1).
Här kan du titta på film om SUBTRAKTIONSUPPSTÄLLNING med växlingar (level 2-4).
Här kan du titta på film om SUBTRAKTIONSUPPSTÄLLNING med växlingar över noll ( level 5).
Här kan du titta på film om MULTIPLIKATIONSUPPSTÄLLNING, level 2-5.
Här kan du titta på film om hur du räknar KORT DIVISION, level 1-4.
Här kan du titta på film om hur man räknar KORT DIVISION, level 5. (6 min. in i filmen)

BRÅK

Här kan du spela elevspels BRÅKSPEL! 

ALGEBRA

Här kan du titta på en film om vad ALGEBRA  är.
ALGEBRA – del 1.
ALGEBRA – del 2.

Matteboken
”Talsorter”
”Likamedtecknets betydelse”
”Multiplikationstabellerna”
”Divisionstabellerna”

”kort division”
”Roten ur”
”Vad är en tiopotens?”
”Övningar kvadraten ur/potenser”
”Mattesvenne går igenom prefixen” (smart att kunna om du ska omvandla enheter)
”längdenheter”
”volymenheter”
”viktenheter”
”tidsenheter”
”Byta enhet”
”Enhetsomvandling”
Huvudräkning – strategier
MatteSvenne ekvationer level 1
Ekvationslösning level 1
Ekvationeslösning level 2
multiplikation med decimaltal
multiplikationstebellen 1-100
multiplikationstabellen (finns uppgifter hela vägen upp till tal där ena faktorn ä 100)