Prov kristendom, judendom och islam.

På fredag den 15 december ska du få redovisa dina kunskaper i kristendom, judendom och islam.
Du sätter själv upp ett mål hur många rader i ”jämförelsedokumentet” du ska kunna fylla i. Minimikravet är 7 kompletta rader, där rad 1 (anhängare) är obligatorisk.
Du kommer att få använda två lektionspass i skolan för att förbereda dig för provet.
Följande saker ska du också kunna:
beskriva tre likheter mellan två eller tre religioner.
beskriva tre skillnader mellan två eller tre religioner.
Här kan du repetera det vi pratat om på lektionerna genom atttitta på ett bildspel om de Abrahamitiska religionerna!
Lycka till!
fylla i

Veckans ord-torsdag v.48

husnumret          välkomna         skrämt              svamla
glömde                 tömt                  bestämt           slumrar
hamrar                 rymde               fastklämt         berömd
Skriv minst 8 variationsrika och utbyggda meningar här nedanför.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

homework number six

It is good to eat fruit everyday!
The word banana is a funny word.
I like beverages that taste pineapple.
Cherry is something you can eat but it can also be a name.
Lemons make me grimace.

Home work number five

It is good to have a strong body!
Wear a helmet when you ride your bike to protect your head!
Do not put your mouth against a street lamp during the winter… or the summer for that matter.
I have a sore leg.
If I eat too much I can get stomachache.

Peak of the week v 45

Ledtråd 1: Framgångsrika lättviktare.
Ledtråd 2: En del är växtätare, en del är rovdjur eller parasiter och andra är allätare.
Ledtråd 3: Den artrikaste djurgruppen bland landdjuren.
Rätt svar:

Peak of the week 43

Ledtråd 1: Vetenskaplig metod.
Ledtråd 2: Granskar upphovsmannen.
Ledtråd 3: Hjälp att kolla källan.
Rätt svar: Källkritik

Homework number four

My mother and father mean alot to me!
My brother lives in Berlin, Germany.
I have always wanted a sister.
When I grew up I had my grandmother and grandfather on the same yard.
My two boys are named Tim and Theo.

Peak of the week 42

Ledtråd 1: 5 sådana finns i Sverige.
Ledtråd 2: 1999 beslöt riksdagen att erkänna dessa.
Ledtråd 3: Dessa 5 har egna språk.
Rätt svar: Sveriges nationella minoriteter.

veckans ord v.42

uggla        slockna          bättre           vissla
vittne        allra                våffla            lyssna
hellre       himlen           somna           somras
Skriv minst 8 variationsrika utbyggda meningar.