Målläxa v 48

Välj något du jobbar med i 30 minuter och som har med ditt eller dina mål att göra! Skriv i kommentarsfältet vad du har jobbat med! Lycka till!

Veckans ord v.49

Veckans ord v. 49-torsdag

jumper             jämfota             egentligen           jaktmark

gäster              genomsnitt       jordbävning       gillade

gymnastik     jämnåriga          gick                         gömställe

Kunna stava alla 12 orden. Skriva minst 8 väl utbyggda och variationsrika meningar eller en dikt med minst 5 versrader.