Hur räknar man med uppställning i de fyra räknesätten?

Det får du reda på här!

                                   

Video om ADDITIONSUPPSTÄLLNING utan växlingar.
Video om SUBTRAKTIONSUPPSTÄLLNING utan växlingar (level 1).
Video om SUBTRAKTIONSUPPSTÄLLNING med växlingar (level 2-4).
Video om SUBTRAKTIONSUPPSTÄLLNING med växlingar över noll ( level 5).
Video om MULTIPLIKATIONSUPPSTÄLLNING, level 2-5.
Video om hur du räknar KORT DIVISION, level 1-4.
Video om hur man räknar KORT DIVISION, level 5. (6 min. in i filmen)