Peak of the week v 45

Ledtråd 1: Framgångsrika lättviktare.
Ledtråd 2: En del är växtätare, en del är rovdjur eller parasiter och andra är allätare.
Ledtråd 3: Den artrikaste djurgruppen bland landdjuren.
Rätt svar: insekter