Prov kristendom, judendom och islam.

På fredag den 15 december ska du få redovisa dina kunskaper i kristendom, judendom och islam.
Du sätter själv upp ett mål hur många rader i ”jämförelsedokumentet” du ska kunna fylla i. Minimikravet är 7 kompletta rader, där rad 1 (anhängare) är obligatorisk.
Du kommer att få använda två lektionspass i skolan för att förbereda dig för provet.
Följande saker ska du också kunna:
beskriva tre likheter mellan två eller tre religioner.
beskriva tre skillnader mellan två eller tre religioner.
Här kan du repetera det vi pratat om på lektionerna genom atttitta på ett bildspel om de Abrahamitiska religionerna!
Lycka till!