Upphovsrätt

Om inget annat anges äger vi det material vi publicerar. Om vi publicerar andras bilder har vi frågat om lov och fått tillåtelse.

Om ni vill använda något som vi äger, fråga oss först! Med största sannolikhet kommer vi att tillåta det!