Vilka är vi?

I norra Sverige, några kilometer utanför fjolårets kulturhuvudstad Umeå, ligger Ersmarks skola.

I klass 4 finns 30 elever, två lärare och två fritidspedagoger som träffas under veckorna för att samarbeta, lära av varandra och utmana till nya kunskaper.

Vi tror att vi kan lära oss mycket mer när vi arbetar tillsammans, ser varandras olikheter som resurser och delar med oss av våra misstag och framgångar.

På denna webbplats pågår ständigt lärande och utveckling – det är alltså ingen utställning av ett färdigt arbete! Välkommen att titta in i vårt digitala klassrum!